HF-8125

250x164x122Carton size: 58x28.5x30.5cm/6pcs

250x164x122

Carton size: 58x28.5x30.5cm/6pcs

HF-8125+.jpg